Vatrodojava

automatski javljači požara, centrala za dojavu požara…

Sustavi za dojavu požara, ili kolokvijalno vatrodojavni sustavi, obavezni su za sve građevine i prostore za koje je, primjenom odgovarajuće metode procjene ugroženosti od požara, utvrđena obveza ugradnje tih sustava. U praksi se radi o svim većim objektima kao što su hoteli, industrijske zgrade, uredski kompleksi, bolnice, škole itd.

Prema Pravilniku o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) koji propisuje sve tehničke i druge zahtjeve vezane za sustave vatrodojave, postoje obvezni i neobvezni dijelovi. Obvezni dijelovi sustava za dojavu požara su automatski javljači požara, centrala za dojavu požara i uređaj za napajanje električnom energijom. Neobvezni dijelovi su ručni javljači, sirene za uzbunu, signalni/upravljački moduli, telefonski dojavnici itd.

Centrale koje upravljaju sustavima vatrodojave se već duži niz godina izvode s mikroprocesorima koji u djeliću sekunde reagiraju na svaku promjenu signala koji im elementi sustava šalju, a kako bi reakcija na eventualno stvaranje požara bila što brža, odnosno kako bi dežurna osoba imala što bolji pregled događaja na štičenom objektu.

UTC Fire & Security, proizvođač opreme čiji je PARTNER ELECTRIC glavni partner za Republiku Hrvatsku i regiju, u vidu protupožarne zaštite i javljanja požara u fazi nastajanja nudi inovativna rješenja koja su se uklopila u zakone i norme o zaštiti od požara. Štoviše, u svojoj domeni proizvoda ima više vrsta i opcija cjelokupnih sustava vatrodojave, bez obzira o veličini objekta u kojega se sustav vatrodojave treba uvesti.

Kao osnovno rješenje projektira se adresabilni sustav za dojavu požara koji zadovoljava sve hrvatske i međunarodne zakone i norme, a kao takav je, zbog ponude nekoliko proizvođača s kojima surađujemo, cjenovno prihvatljiv svim rangovima investitora i objekata. Osim spomenutog UTC Fire & Security, surađujemo i s bugarskim proizvođačima cjenovno povoljnijih sustava UniPOS iAndy te s njemačkim proizvođačem Detectomat koji je u višem cjenovnom rangu, ali nudi estetski prihvatljiva rješenja za, primjerice, luksuzne hotele.

Nadalje, uz jednostavnija rješenja UTC Fire & Security nudi serije centrala na koju se mogu vezati puno veći i složeniji sustavi vatrodojave sa ukomponiranim razglasnim sustavima, telefonima za vatrogasce, itd. Takvi sustavi se projektiraju sve više iz jednostavnih razloga što sami kupci/investitori žele pružiti svom osoblju i imovini maksimalnu zaštitu.

Cjelokupni sustav vatrodojave se povezuje na jedinstveno nadzorno mjesto gdje se preko servera i softvera s grafičkim sučeljem prate događaji na sustavu. Nadzorno mjesto se može s istim programskim paketom povezati s ostalim sustavima na objektu (protuprovala, kontrola prolaza, videonadzor), što dežurnoj osobi daje pregled svih događanja u objektu, a ne samo sustava za dojavu požara.

U konačnici za uložen novac kupac ostvaruje zadovoljstvo korištenja sustava i ima zajamčenu sigurnost objekta, manje troškove i kvalitetne sustave.