Projektiranje

Stara izreka kaže da je dobar plan pola uspjeha, a PARTNER ELECTRIC zna kako napraviti najbolji plan.

Svaki projekt na kojem radimo u fazi projektiranja promatramo iz više aspekata – prvenstveno onog projektantskog, ali i iz aspekta izvođenja radova te samog investitora.

Projekte izrađujemo u skladu s najvišim profesionalnim standardima i prema svim važećim zakonima, propisima, pravilnicima i normama u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko se radi o projektu sustava za dojavu požara, investitor nema puno obveza prema nama (osim dostavljanja arhitektonskih podloga objekta i nekoliko informacija o postojećim ili predviđenim sustavima na objektu s kojih sustav vatrodojave preuzima signale) zbog toga što su ovi sustavi strogo normirani propisima i zapravo ne postoji puno slobode odlučivanja.

S druge strane, ukoliko se radi o hotelskim sustavima ili sustavima tehničke zaštite, u stalnom smo kontaktu s investitorom kako bismo u fazi projektiranja maksimalno ispunili sve njegove zahtjeve u pogledu funkcionalnosti pa čak i estetike sustava.

Naša misao vodilja jest činjenica da smo tu zbog investitora, da ga želimo u potpunosti zadovoljiti i opravdati njegov odabir nas kao projektanata odnosno izvođača.

Na početku ovog teksta smo spomenuli i aspekt izvođenja radova, što je ono po čemu se naša tvrtka razlikuje od većine konkurencije – naime, osim projektiranja se bavimo i izvođenjem sustava, pa tako već unaprijed znamo što je u stvarnosti izvedivo, a što bi moglo stvarati probleme pri izvođenju. Projekt izrađujemo na način da se unaprijed izbjegnu dodatne izmjene tijekom izvođenja. Na taj način štedimo investitoru i sebi vrijeme i novac te izbjegavamo dodatne komplikacije koje pogotovo dolaze do izražaja na gradilištima većih objekata na kojima često sudjeluje i desetak različitih izvođača.

Naš projektantski tim posjeduje dugogodišnje iskustvo i spreman je posvetiti se svakom izazovu!

Provedba tehničke zaštite podrazumijeva

 1. snimku postojećeg stanja štićenog objekta i analizu problema s ocjenom;
 2. izradbu prosudbe ugroženosti;
 3. izradbu sigurnosnog elaborata;
 4. definiranje projektnog zadatka;
 5. projektiranje sustava tehničke zaštite;
 6. izvedbu sustava tehničke zaštite;
 7. stručni nadzor nad izvedbom radova;
 8. obavljanje tehničkog prijama sustava tehničke zaštite;
 9. održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite;
 10. uporaba sustava tehničke zaštite.

Provedba tehničke zaštite provodi se isključivo unutar perimetra tehničke zaštite koji odvaja štićeni prostor ili građevinu od okolnog prostora.

Na temelju izrađenog sigurnosnog elaborata i posebnih zahtjeva korisnika objekta izrađuje se projektni zadatak.

Projektnim zadatkom utvrđuju se sve veličine (parametri) potrebni za izradu projekta sustava tehničke zaštite, a osobito

 1. vrsta tehničke zaštite;
 2. smještaj centra tehničke zaštite;
 3. smještaj uređaja i opreme;
 4. način polaganja instalacija.

Projektiranje sustava tehničke zaštite obuhvaća

 1. odabir vrste i opsega tehničke zaštite;
 2. odabir uređaja i opreme;
 3. razradu koncepcije tehničke zaštite;
 4. izradbu projektne dokumentacije.