NAZIV PROJEKTA

Inovacija ASMO 2020EAGLE tvrtke Partner Elektrik GE u području sigurnosti

 

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. – Inovacije u S3 područjima, KK.03.2.2.06; poduzeću Partner Elektrik GE d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva za provedbu projekta „Inovacija ASMO 2020EAGLE Partner Elektrik GE u području sigurnosti.“ Tvrtka Partner Elektrik GE d.o.o. potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Datum 10.07.2020.

 

OPIS PROJEKTA

Uvođenje inovacije organizacije poslovanja i procesa u tvrtku Partner Elektrik GE osigurava  pokretanje proizvodnje i komercijalizaciju inovativnog proizvoda ASMO 2020 EAGLE i usluge ASMO 2020 EAGLE Pametnog monitoringa okoliša u području sigurnosti, čime se autonomnim i cjelovitim sustavom nadzora i dojave u realnom vremenu zadovoljavaju civilne, vojne i policijske potrebe u prevenciji i zaštiti od sigurnosnih prijetnji za društvo i okoliš. Ciljne skupine su: subjekti javnog, privatnog i gospodarskog sektora u područjima prevencije i zaštite od prirodnih katastrofa te sigurnosti okoliša/zaštićenih područja, šumskih i poljoprivrednih kompleksa, vodenih površina, zaštite granica, kritične infrastrukture i sprečavanja kriminalnog djelovanja.

 

Projekt obuhvaća sljedeće elemente:

E1 Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,

E2 Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,

E3 Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili točke 2.

E4 Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis)

E5 Upravljanje projektom

E6 Promidžba i vidljivost

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj: Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika

Specifični cilj: Jačanje kapaciteta tvrtke za plasman i komercijalizaciju inovativnog proizvoda

 

Uspješnom provedbom projekta za Partner Elektrik GE d.o.o. omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

 

R1: Proizvodnja i plasman vlastito razvijenog inovativnog rješenja za nadzor i dojavu sa otvorenih područja u vidu Autonomnog sustava za motrenje okoline (ASMO 2020EAGLE),

R2: Usluga ASMO 2020 EAGLE Pametnog monitoringa okoliša (PMO)

R3: učinkovitije iskorištavanje resursa i čuvanja okoliša,

R4: rast konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i rast BDP-a.

     

Ukupna vrijednost projekta:

5.160.055,05 kn

Bespovratna sredstva:

2.293.360,68 kn

Razdoblje provedbe projekta:

1.07.2020. – 1.07.2022.

Kontakt osoba za više informacija:

Zoran Kalevski, Predsjednik uprave

E-mail: zoran@pe-ge.hr

Koordinatorica projekta i kontakt osoba:

Katarina Jovanović, katarina@pe-ge.hr

 

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr